Nordic Wall

Snabbmonterade väggskivor med dold infästning.

Väggskivorna monteras dikt an mot varandra med en dold infästning. Det blir en knappt synbar v-skarv mellan väggskivorna. Väggen ansluter mot eventuellt underlag alt. bjälklag.

Kulör

Finns i vit kulör, NCSS 0500-N och NCSS 0502-Y.

Storlek

Skivorna är 12mm tjocka och 900mm breda, levereras i valfri höjd, dock max 3000mm höga.

Väggstomme

Väggen byggs upp på traditionellt sätt med 70mm trä eller stålreglar. Väggen kompletteras med mineralull, ett eller två lager gips innanför ytbelagd skiva, beroende vilken ljudklass man önskar på väggen. Väggen kompletteras med golv- och taklist, samt ev. smyglist i sida.

Ljud

35dB, 95mm vägg
Mineralull

40dB, 95mm vägg
Mineralull, lös gipsskiva ställs mellan reglarna, alt. skruvas utanpå reglarna.

44dB, 120mm vägg
Mineralull, 1st gipsskiva skruvas fast innanför väggskivan. (båda sidor)

Dokument: