Miljö & Certfiering

Är Era produkter testade/certifierade på något sätt?

Samtliga klassade dörrar med förbehåll för maxstorlek, speciella glas och beslag, är typgodkända av SITAC. Vi har även godkända glaspartier typ EI30 och EI60 i vissa storlekar.

Innehåller Era produkter ämnen som påverkar miljön negativt?

Våra produkter innehåller i huvudsak följande kemikalier: lim. Dörrar och de flesta karmarna ytbehandlas med vattenbaserade färger.

Stommen i dörrblad mellan ramen kan bestå av rörspån, spånplatta och/eller porösfiber. Som ytskikt/spärrplatta för ramen/stommen användes spånplatta och laminat/fanér, alternativt hårdfiber som är en ren naturprodukt.

Till limning av komponenter används en liten del karbamidlim.

Vid ytbehandling av karmar som är i furu används bara vattenbaserad lack- och målningsprodukter. Produktionen är idag inne i en testperiod för att även målning av dörrblad skall ske med vattenbaserade produkter.

Energin som används vid framställning av produkterna är från vattenkraft.

Vilka kemikalier innehåller produkterna?

Våra produkter innehåller i huvudsak följande kemikalier: lim, lack och färg.

Skonsamma tillverkningsprocesser? Utsläpp till luft och vatten?

Vi har idag inget utsläpp i vattnet som skulle påverka detta negativt. Utsläpp i luften begränsar sig i huvudsak till rök från panncentralen. Det arbetas dessutom kontinuerligt med att minska överflödigt material vid varje bearbetningsställe.

Avfallshantering?

Allt som är praktiskt möjligt av flis/spån samlas i en spånsilo som sedan resulterar i uppvärmning av lokalerna. Rester från ytbehandlingen, färg/lack fraktas till en egen destruktionsanläggning.

Återvinning av restprodukter? Kretsloppstänkande?

Ref. till ovanstående punkt där avfallet i produktionen i form av ex. flis/spån återvinns genom uppvärmning av kontor- och produktionslokaler. Vi är även anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Resurssnålhet i tillverkning?

Energin vi använder är återvinningsbar då det är i form av vattenkraft. Det används ej heller träsorter i produktionen som riskerar utrotning, eller för övrigt är en belastning för miljön. Vår prispolitik uppmanar våra kunder att välja standardprodukter, produkter som med större enkelhet skall vara flyttbara vid ändrade användningsområden.