Luftdon/El-zon

Nordics luftdon finns i flera olika utföranden och färger. Ett överluftsdon ger en väl fungerande luftväxling i rummet och kan placeras över dörren/glaspartiet alternativt som en stående modul vid sidan av dörren/glaspartiet.

Donen är integrerade och smälter in i partiet och är även ljuddämpande.

Donen målas industriellt i standard NCSS 0502-Y / NCSS 0500-N men kan även målas i kulör enligt önskemål. Donen finns även i fanerat utförande exempel ek, björk, bok m.m.

Luftflödet är som standard 25 l/sek vid ett övertryck på 20 Pa.

Dokument: